Zselatin ízületek kezelésére - Köszvény

Áttekintés az artrózis zselatinnal történő kezeléséről. HOTEMIN 20 mg kemény kapszula

A találmánytárgyát képezik továbbá a találmány szerinti proteineket tartalmazóvérképződést serkentő gyógyászati készítmények, valamint a találmányszerinti proteinek előállítási és alkalmazási eljárásai. Ó Description A találmány tárgyát meghatározott módon polimerrel módosított, szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteinek képezik.

A találmány tárgyát képezik továbbá a találmány szerinti proteineket tartalmazó vérképződést serkentő gyógyászati készítmények, valamint a találmány szerinti proteinek előállítási és alkalmazási eljárásai.

Az erythropoiesis a vörösvértestek termelődés! Az erythropoietin EPO az erythropoiesist stimuláló hormonfehérje. A természetben előforduló humán EPO egy aminosavas glikoprotein, amely elsősorban a vesékben termelődik, és a véráramba elválasztva serkenti a vörösvérsejtek csontvelőben lévő prekurzor-sejtekből történő termelődését.

Bár a humán EPO-t kódoló gén alapján aminosavas molekula jósolható meg, a protein érett alakjában a C-terminális arginin - poszt-transzlációs módosítás következtében - lehasítódik. A glikozilált humán EPO három N-kötött szénhidrát-láncot tartalmaz, melyek a A glikoziláció hatásai összetettek.

Zselatin ízületek kezelésére - Köszvény

áttekintés az artrózis zselatinnal történő kezeléséről A nem glikozilált EPO in vitro aktív, azonban vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a teljes in vivő aktivitáshoz a glikoziláció nélkülözhetetlen. Bebizonyosodott továbbá, hogy a változó glikozilációs mintázat változó hatásokat eredményez. Például, a deszializált EPO in vitro aktivitása fokozott mértékű, in vivő azonban csökkent aktivitást mutat, ami a hepatociták által felismert, megkötött és eliminált galaktózgyökök szabaddá válásának tudható be.

Bebizonyosodott továbbá, hogy a teljesen szializált EPO elágazódási mintázata a biológiai aktivitásban különbségeket eredményez. Ezen túlmenően, különféle kísérletek eredményeként kimutatták, hogy az EPO működése szempontjából csak az O-kötött cukrok jelentősek, az N-kötésűek nem. Számos olyan gyógyászati termék létezik, amely rekombináns módszerekkel létrehozott, glikozilált EPO-t tartalmaz. A jelenleg rendelkezésre álló, EPO-tartalmú gyógyászati áttekintés az artrózis zselatinnal történő kezeléséről szítmények alkalmazhatósága - rövid vérplazmái felezési idejük és proteázos hasításra vonatkozó fogékonyságuk miatt - korlátozott, továbbá, az elágazódás és a sziálsavtartalom egyes N-kötött glikozilációs helyeken és a helyek között előforduló nagyfokú heterogenitása miatt a -2különböző glikozilált alakok komplex elegyeit tartalmazzák.

Ezek a hátrányok jelentős mértékben korlátozták a szóban forgó gyógyászati készítmények maximális klinikai lehetőségeinek kihasználását. Az ilyen EPO-proteinek áttekintés az artrózis zselatinnal történő kezeléséről felezési idejének növelése és egyéb tulajdonságainak javítása érdekében a proteinekhez vízben oldható polimereket [pl.

A polimerek pl. EPG és rokon polimerek proteinen található reaktív csoportokhoz történő kapcsolására számos módszert alkalmaztak [ld.

az artrózis kezelésének menete 2 fok

A szóban forgó módszerek áttekintését illetően ld. Holcerberg és J.

Hogyan inni zselatint az ízületek kezelésére - receptek infúzióhoz, tömörítéshez

Roberts A polietilénglikol és egyéb polimerek proteinek módosítására történő alkalmazását illetően lásd még a következő forrásokat: Cheng és mtsai. Proteinekben a jellemző kapcsolódási helye közé tartoznak a primer aminocsoportok pl. A leggyakoribb kapcsolódási helyek példáiként említhetők a glikoproteinek cukorgyökei, ciszteinjei vagy a célproteinek N-terminálisa és lizinjei.

Bár a polimerek EPO-hoz történő konjugálására számos különféle megközelítési módot ismertettek, a konjugálási folyamat során több problémával kerülhetünk szembe. Figyelmet kell fordítani a biológiai aktivitás konjugálási reakció okozta csökkenésének lehető legteljesebb mérséklésére. Például, a kapcsolódási helyek számának minimálisra csökkentése érdekében rendszerint megfelelően hajtogatott földed vagy újrahajtogatott re-folded proteinek alkalmazhatók.

Zselatin ízületek kezelésére

Mindazonáltal, ha az aktivált polimerből túl sok kapcsolódik a célproteinhez vagy célpolipeptidhez, a biológiai aktivitás jelentős mértékben csökkenhet vagy meg is szűnhet. Hasonlóan, ha a polimer proteinhez történő kapcsolására nem megfelelő kapcsolókomponenst alkalmazunk vagy a célmolekulához elégtelen mennyiségű polimert kapcsolunka létrejött konjugátum terápiás hatékonysága csökken, és a keringési időben bekövetkező növekedés nem -3 elégséges a biológiai aktivitás csökkenésének kompenzálására.

Nehézségek adódhatnak abból is, hogy a protein aktív helyét a módosításra alkalmazott polimer blokkolja - e probléma nehezen küszöbölhető ki, mivel a polimer és a protein rendszerint oldatban lejátszódó reakciók eredményeként kapcsolódik egymással. Felvetették a protein aktív helyeinek olyan az izmok fájhatnak az ízületi fájdalmaktól történő blokkolásának lehetőségét, mint pl.

Ezek a problémák különösen súlyosak a kis molekulatömegű proteinek és peptidek esetében, amelyek gyakran tartalmaznak néhány olyan kapcsolódási helyet, melyek nincsenek összefüggésben a biológiai aktivitással.

Például, az egyik általánosan alkalmazott eljárás szerint a vízben oldható polimereket a célproteinben lévő primer aminokhoz kapcsolják pl. A polimerek ciszteinek tiol-oldaláncaihoz történő kapcsolására tiol-reaktív polimer-konjugátumokat is alkalmaztak. Mindkét megoldás jelentős problémákat vet fel, mivel a proteinek többségében az ilyen reaktív csoportok a polipeptid-váz különböző - a protein aktivitásának, hajtogatódásának, újrahajtogatódásának és stabilitásának definiálásában fontos szerepet játszó - régiói mentén elszórva, több példányban vannak jelen.

Ilyenformán, széles körű elterjedtségük ellenére a szóban forgó eljárások több-kevesebb hátrányos sajátsággal bírnak, a protein biológiai aktivitásának nem kívánatos csökkenését eredményezik, és rendszerint alkalmazásukkal olyan összetett elegyek jönnek létre, amelyek elválasz20 tása és áttekintés az artrózis zselatinnal történő kezeléséről bonyolult [Delgada és mtsai.

A véletlenszerű kapcsolódás elkerülésére tett egyik kísérlet során olyan proteineket állítottak elő, amelyekben a természetes lizineket eltávolították, miközben a polimer kívánt kapcsolódási helyeire lizineket iktattak be ld. A véletlenszerű kapcsolódás kiküszöbölésének egy másik módszere olyan proteinek elállítását foglalja magában, amelyekben a természetes ciszteinek áttekintés az artrózis zselatinnal történő kezeléséről vannak távolítva, miközben a polimer kívánt kapcsolódási helyeire ciszteinek vannak beépítve, vagy a ciszteinek az esetlegesen jelen lévő, természetes ciszteinek eltávolítása nélkül vannak beiktatva EP 0 Például, ezzel az eljárással állítottak elő erythropoietint.

Miközben az ilyen cisztein- vagy lizin-változatok elméleti30 lég lehetővé teszik a polimer helyspecifikus kapcsolását, semmi nem garantálja, hogy valamennyi kiválasztott hely szabályozott módon módosítható. A sok - azonos vagy hasonló reaktív funkciós csoportot tartalmazó oldalláncú - aminosavból álló proteinek helyspecifikus módosításának nehézségei miatt az utóbbi években a fi-4gyelem a proteinek N- és C-terminálisainak módosítására irányult. Az N- vagy C-terminális módosítása az e helyeket egyedi módon megváltoztató kémiai konjugálási technikákon alapul ld.

Gaertner és mtsai. Mindazonáltal, az N- vagy C-terminálisok módosítása általában csökkenti a protein aktivitását ld. A proteinek vízoldékony polimerekkel történő módosításának hátrányai ellenére a proteinek PEGilálása és egyéb, vízben oldható polimerekkel történő konjugálása továbbra is az alkalmazott módszerek közé tartozik. Mindazonáltal, az ilyen PEGilált EPO-molekulák olyan komplex elegyeket alkotnak, amelyek nehezen választhatók el, illetve karakterizálhatók.

További nehézséget jelent a szóban forgó polimerek nagymértékű heterogenitása, ami megnehezíti a áttekintés az artrózis zselatinnal történő kezeléséről módosított proteinek elegyeinek analitikai karakterizálását és tisztítását [Delgada és mtsai.

A derivatizált proteinek heterogenitása gyakran olyan tulajdonságokkal áll összefüggésben, amelyek nehezen azonosíthatók, még kevésbé elkülöníthetők. Mindazonáltal, a megfelelő polimer azonosításának és alkalmazásának problémáját tovább súlyosbítja az a tény, hogy a jelenleg terápiás célra alkalmazott valamennyi EPO-protein rekombináns DNS-technikák eredménye.

A rekombináns DNS-technológia alkalmazása komoly határokat szab az aktivitást növelő gyök és a rekombináns módszerekkel előállított EPOprotein között kialakítható kötések típusait és specifítását illetően.

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy nagyon kevés olyan funkciós csoport létezik, amely alkalmas a kötés létrehozására; másodszor, a módosítani kívánt proteinben a reaktív funkciós csoportok általában több :. Például, kimutatták, hogy a szuperoxid dizmutáz polietilénglikollal történő, nem szelektív konjugálása esetében a módosított enzim jó néhány frakciója teljesen inaktívnak bizonyult [P.

McGoff és mtsai. Ezen túlmenően, ha a proteinhez más-más számú ilyen gyököt kapcsolunk, a terápiás hatású protein farmakokinetikája nem jósolható meg pontosan, ami nagyon megnehezíti a dozírozást.

Ezenfelül, a kapcsolás szabályozásának hiánya a következőket okozhatja: a csökkent áttekintés az artrózis zselatinnal történő kezeléséről hatás, b a származékok összetett elegyeinek szétválasztására alkalmas tisztítási rendszerek kidolgozásának szükségessége; és c a módosításra alkalmazott gyök potenciálisan instabil kapcsolódása.

Mindezek mellett, számos kötésről pl. A biológiai úton termeltetett proteinek vérkeringésben mérhető felezési idejének javítása, valamint proteolízisük és immunogenitásuk mérséklése céljából vízben oldható polimerek pl.

HU0303854A2 - Szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteinek - Google Patents

Ezen túlmenően, a polimerek pontos, felhasználó által meghatározott helyekre történő kapcsolásának mérsékelt sikere miatt nagyon keveset tudunk azon előnyös kapcsolási helyekről, amelyek a proteinekben általánosan alkalmazhatók, továbbá a PEG-protein konjugátumok tisztítása és analitikai karakterizálása - a kapcsolás sztochasztikus természete és a PEG és egyéb, ilyen célokra jelenleg alkalmazott, vízben oldható polimerek heterodiszperz természete miatt - meglehetősen bonyolult.

Ilyenformán, a reprodukálható kapcsolódás gyenge szabályozhatóságának és a polimer heterogenitásának összetett problémája komolyan gátolja a polimerrel modifikált proteinek gyógyszerként történő alkalmazásának széles körű elfogadását az es évek elejére tehető bevezetésük óta napjainkig csupán néhányat hagytak jóvá gyógyászati felhasználásra. A fentiek értelmében, nagy szükség van bioaktív erythropoiesis-stimuláló proteinek rekombináns DNS-technikáktól és a természetes és rekombináns módszerekkel termelt EPO módosítására alkalmazott polimer-technikáktól eltérő - előállítási eljárásainak kifejlesztésére.

Szükség van továbbá javított klinikai tulajdonságokkal bíró erythropoiesis-stimuláló proteinekre. Találmányunk megoldást nyújt a fent említett és egyéb szükségletekre. A találmány tárgyát szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteinek, valamint azok előállítási és alkalmazási eljárásai képezik.

kondroitin-glükozamin ára

Közelebbről, a találmány tárgyát olyan szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteinek képezik, amelyekhez egy vagy több, vízben oldható polimer van kapcsolva. Szintén a találmány tárgyához tartoznak a találmány szerinti szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteineket tartalmazó gyógyászati készítmények.

járás térd artrózisával

Ezen túlmenően, a találmány tárgyát eljárások képezik emlős találmány szerinti, polimerrel modifikált, szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteinnel történő kezelésére. A találmány egyik megvalósítási módja értelmében eljárást tárunk fel emlős hematokrit-értékének nö5 velésére. A találmány egy másik megvalósítási módja értelmében eljárást tárunk fel vörösvértestek termelődésének fokozására emlősben.

A találmány egy következő megvalósítási módja szerint eljárást tárunk fel emlős hemoglobin-számának növelésére. Egy további megvalósítási mód szerint emlős vörösvértest-számának növelésére alkalmas eljárást tárunk fel. Az itt felsorolt, találmány szerinti eljárások során az emlősnek a kívánt hatás elérése céljából egy talál10 mány szerinti, polimerrel modifikált, szintetikus erythropoiesis-stimuláló protein hatásos mennyiségét adagoljuk.

boka ízületi gyulladás jelei

Ízületi betegség portál találmány szerinti szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteinek ideértve azok előnyös, polimerrel modifikált alakjait és köztestermékeit előállítási eljárásai szintén a találmány tárgyát képezik.

A szóban forgó eljárások során egy szintetikus erythropoiesis-stimuláló pro15 tein polipeptid-láncának nem átfedő amino sav-szekvenciáit tartalmazó peptidszegmensek áttekintés az artrózis zselatinnal történő kezeléséről ligálását hajtjuk végre, miáltal szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteint tartalmazó polipeptid-láncot hozunk létre. A következőkben az ábrák rövid leírását ismertetjük.

A találmány értelmében szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteineket, valamint azok előállítási és alkalmazási eljárásait tárjuk fel. Az erythropoiesis-stimuláló protein kifejezésen olyan proteint értünk, amelynek in vitro biológiai aktivitása az erythropoietin-dependens sejtvonalak szaporodásának serkentése.

A találmány egy előnyös megvalósítási módja értelmében a találmány szerinti szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteinek in vivő biológiai aktivitása a vörösvérsejtek termelődésének elősegítése. Egy protein erythropoiesis-stimuláló aktivitása különféle módszerekkel pl. A vízben oldható polimer vagy vízoldékony polimer kifejezésen olyan, lényegében áttekintés az artrózis zselatinnal történő kezeléséről antigéntulajdonságú polimer értünk, amely vízben oldható.

testkiütés és ízületi fájdalom

Ahogy a találmány leírásában használjuk, egy protein akkor szintetikus, ha aminosavai közül néhány legelőnyösebben az összes polimerizálását nem rekombináns technika alkalmazásával hajtottuk végre. A szintetikus proteinek lehetnek egészében szintetikus vagy félszintetikus proteinek egyaránt lehetnek.

A teljes egészében szintetikus protein valamennyi ligálási komponense kémiai szintézissel, azaz riboszóma-mentes szintézissel van előállítva, míg a félszintetikus protein egy ligálási komponensének legalább egy részlete biológiai szintézissel - azaz sejtes vagy sejtmentes transzlációs rendszerben riboszómák által - van előállítva.

HOTEMIN 20 mg kemény kapszula

A találmány egy előnyös megvalósítási módja értelmében a találmány szerinti szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteinek riboszomálisan meghatározott erythropoietin aminosavszekvenciáját tartalmazó polipeptid-láncot és - egy vagy több kémiai ligálási helyen keresztül kovalensen kapcsolt - egy vagy több nem átfedő peptidszegmenst.

Az erythropoietin legelőnyösebben emlőseredetű, még előnyösebben humán erythropoietin vagy annak származéka.

kiürült a térdízület

Például, számos erythropoietin aminosav-szekvenciája ismert, és a humán erythropoietinek számos aktív változatát létrehozták ld. Ilyenformán, egy találmány szerinti szintetikus erythropoiesis-stimuláló protein tartalmazhat fentebb említett aminosav-szekvenciákat tartalmazó polipeptid-láncot. Egy még előnyös megvalósítási mód szerint a vízoldékony polimer a a boka ízületének deformált artrózisa 2.

fokozatú kezelés kizárólag azon egy vagy több helyéhez van kapcsolva, amely ek egy vagy több ilyen glikozilációs helynek felel nek meg. A találmány e szempontja értelmében olyan szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteineket tárunk fel, amelyekben a riboszomálisan meghatározott erythropoietin rekombináns módszerekkel van előállítva. Ennek megfelelően, a riboszomálisan meghatározott erythropoietin természetes erythropoietin vagy nem természetes erythropoietin lehet, mely utóbbi egy vagy több nem természetes glikozilációs helyet is tartalmazhat.

A glikozilációs hely kifejezésen egy protein azon aminosav-szekvenciáját értjük, amely egy oligoszacharid szénhidrát láncnak a protein egy aminosavának oldalláncához történő enzimatikus kapcsolódási helyét reprezentálja; ezek példái az N-kötött és O-kötött glikozilációs helyek. A találmány leírása alapján érthető lesz, hogy az egy vagy több ilyen glikozilációs hely eltávolítása céljából mutagenizált erythropoietinek megfelelnek a glikozilációs hely definíciójának, mivel a polimeres modifikációhoz visszamaradt hely pozíciója ugyanaz.

www.nelegybeteg.hu - Zsoldos Bence weblapja

A természetes glikozilációs hely kifejezésen természetben előforduló erythropoietin-glikoprotein glikozilációs helyét értjük. A nem természetes glikozilációs hely kifejezés az erythropoietinben valamilyen manipulációval létrehozott glikozilációs helyre vonatkozik [például, a rekombináns humán EPO ilyen módon van manipulálva ld. A találmány egy megvalósítási módja részben azon a felismerésen alapul, hogy ha egy humán erythropoietin polipeptid-láncát tartalmazó szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteint egy vagy több glikozilációs helyen vízben oldható polimer pl.

Ilyen biológiai hatás lehet a proteázos hasítással szembeni rezisztencia, az immunogenitás, receptorspecifitás, specifikus aktivitás, hatékonyság és farmakokinetikai sajátságok módosítása.

Mindazonáltal, egy szénhidrát-lánc jelenlétének megszüntetésével és a lánc találmány szerinti előnyös, vízben oldható polimerekkel történő helyettesítésével jelentős előnyök érhetők el, ideértve az enzimatikus lebontás és celarance elkerülését pl. Lényeges azon felismerésünk is, hogy a találmány szerinti, polimerrel módosított, szintetikus erythropoiesisstimuláló proteinek megtartják az előnyös biológiai tulajdonságokat, anélkül, hogy biológiai aktivitásuk - a nem módosított szintetikus megfelelőjük aktivitásához viszonyítva - jelentős mértékben változna, ideértve a fokozott biológiai aktivitást is, még olyan esetekben is, ha a szintetikus protein monomer-molekulatömege 25 kD-nál nagyobb.

Hotemin 20 mg kemény kapszula

Ilyenformán, a találmány egy további előnyös megvalósítási módja értelmében szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteint tárunk fel, amely egy riboszomálisan meghatározott erythropoietin aminosav-szekvenciáját tartalmazó polipeptid-láncot tartalmaz, mely lánchoz egy vagy több vízben oldható polimer van kapcsolva, és monomer-molekulatömege 25 kD-nál nagyobb, és a szintetikus erythropoiesis-stimuláló protein biológiai aktivitása a megfelelő, de vízben oldható polimer nélküli polipeptid-láncot tartalmazó szintetikus proteinével azonos vagy még jobb.

A biológiai aktivitás lehet in vitro, in vivő vagy mindkettő. Az a térdmobilitás ödéma korlátozása nem volt előnyös megvalósítási mód szerint a biológiai aktivitás in vivő. Egy másik előnyös megvalósítási mód értelmében olyan szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteint tárunk fel, amely egy riboszomálisan meghatározott erythropoietin aminosav-szekvenciáját tartalmazó polipeptid-láncot tartalmaz, mely lánchoz egy vagy több vízben oldható polimer van kapcsolva, és monomer-molekulatömege 25 kD-nál nagyobb, és a szintetikus erythropoiesis-stimuláló protein biológiai aktivitása a riboszomálisan meghatározott erythropoietin aktivitásával azonos vagy még jobb.

Szabó Gyuri bácsi /füvesember/ Máj, vese, szív és érrendszeri megbetegedések.

Az előzőhöz hasonlóan, a biológiai aktivitás lehet in vitro, in vivő vagy mindkettő. A szóban forgó, polimerrel modifikált szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteinek legelőnyösebben meghatározott számú vízoldékony polimert tartalmaznak.

A kémiai ligálóhely kifejezésen egy első peptid vagy polipeptid N-terminális aminosavát és egy második peptid vagy polipeptid C-terminális aminosavát értjük, amelyek kémiai kapcsolás ligálás révén egymással nem reverzibilis kovalens kötés létrehozására képesek. Ahogy itt használjuk, a kémiai ligálás kifejezés olyan kemoszelektív reakcióra vonatkozik, amely két kémiai entitás melyek mindegyike kölcsönösen reaktív funkciós csoportot tartalmaz, melyek egymással nem reverzibilis kovalens kötés kialakítására képesek kovalens kötését foglalja magában.

A kémiai ligálás 1 egy egyedi reaktivitású C-terminális csoportot tartalmazó első peptid vagy polipeptid 2 egy egyedi reaktivitású N-terminális csoportot tartalmazó második pepiiddel vagy polipeptiddel történő kovalens ligálását foglalja magában, melynek so- 12 rán a C-terminális és N-terminális csoportok egymás között nem reverzibilis kovalens kötést alakítanak ki.